ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja o opublikowaniu zapytania ofertowego na Remont i renowację kaplicy ze źródełkiem „Krynica”.

Informuję, iż w dniu 7 marca 2024 r. na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie oraz stronie internetowej Gminy Brańsk zostało umieszczone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem „Krynica”.

Zdjęcia ze Wstępnej analizy stanu kaplicy – E. Wilbik

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – w systemie zaprojektuj i wybuduj – zadania polegającego na remoncie i renowacji drewnianej kaplicy wpisanej do rejestru zabytków. Planowane prace obejmą swoim zakresem min.: opracowanie dokumentacji i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanie robót budowlanych tj. wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu, odwodnienie budynku, roboty elewacyjne, renowację stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wewnętrzne zabiegi konserwatorko-restauratorskie, remont instalacji elektrycznej i odgromowej oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2024 r. w formie pisemnej osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) lub listowanie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie ul. ppłk. St. Platonoffa 40, Hodyszewo, 18-212 Nowe Piekuty. Na kopercie powinien znajdować się napis: Dotyczy zapytania ofertowego na Remont i renowacja kaplicy ze źródełkiem „Krynica”. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu.

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie

ks. Zdzisław Słomka SAC

Materiały:

Zapytane ofertowe na Remont i renowację kaplicy ze źródełkiem „Krynica”pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna – pobierz
Załącznik nr 4 – Wzór umowy – pobierz
Załącznik nr 5 – Wstępna analiza stanu zachowania kaplicy w Krynicy – pobierz