Dom Miłosierdzia

Przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania działa Fundacja Pojednanie. Głównym celem Fundacji jest pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Pragniemy stworzyć w budynku byłej szkoły w Hodyszewie ośrodek terapeutyczny – Dom Miłosierdzia. Terapia będzie obejmowała osoby uzależnione (pobyt w ośrodku), jak również pomoc dla rodzin i osób współuzależnionych przez grupy wsparcia, warsztaty grupowe i terapie indywidualne. Ponieważ na dzień dzisiejszy całe przedsięwzięcie finansowane jest z ofiar ludzi dobrej woli, pragniemy się zwrócić do wszystkich, którzy chcą wesprzeć tę inicjatywę, o wsparcie modlitewne i materialne. Ośrodek ma służyć wszystkim, którzy będą potrzebowali pomocy, dlatego każdy gest ma wielkie znaczenie.

Odpowiedzialnym za projekt i przewodniczącym zarządu Fundacji Pojednanie jest ks. Jacek Zakrzewski SAC.

Zapraszamy na stronę fundacji w celu zdobycia szczegółowych informacji:

Kontakt:
Fundacja Pojednanie
ul. ppłk. Stefana Platonoffa 40, Hodyszewo,
18-212 Nowe Piekuty,

KRS: 0000693161