Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:
w środę i piątek od 16:00 do 17:00
w sobotę od 12:00 do 13:00

Niedziele i święta (kościelne i państwowe) kancelaria nieczynna

 

Telefon +48 86 476 18 40 czynny w godzinach otwarcia kancelarii
W sprawach pilnych (np. wizyta u chorego, pogrzeb) można zgłaszać się o każdej porze

W kancelarii przyjmowane są intencje Mszy świętych:

pojedynczych - terminowych

zbiorowych - nowennowych

gregoriańskich - 30 kolejnych Mszy św.

Dokumenty wymagane do chrztu:
 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres)
 3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi
 4. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią

Chrztu udzielamy zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00.

Ślub spoza hodyszewskiej parafii w Sanktuarium

Do ślubu w Sanktuarium narzeczonych spoza hodyszewskiej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego). Po udzieleniu takiej zgody obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza parafii w Hodyszewie i w niej dopełnia się wszelkich formalności.

Zgłoszenie terminu zawarcia sakramentu małżeństwa w Sanktuarium dokonuje się najpóźniej na pół roku przed uroczystością.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
 1. Aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 
  6 miesiącami)
 2. Akt zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na świadectwie chrztu)
 5. Kopia świadectwa katechizacji (np. świadectwo ze szkoły średniej z wpisem o uczęszczaniu na katechezę)
 6. Zaświadczenie o udziale w katechezach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej
 7. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 8. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 9. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Po zgłoszeniu się do kancelarii spisywany jest protokół przedmałżeński.

Zgłaszanie pogrzebu

Przy zgłaszaniu pogrzebu wymagany jest akt zgonu. Termin pogrzebu ustalany jest na bieżąco.