Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:
w środę i piątek od 16:00 do 17:00
w sobotę od 12:00 do 13:00

Niedziele i święta (kościelne i państwowe) kancelaria nieczynna

 

Telefon +48 86 476 18 40 czynny w godzinach otwarcia kancelarii
W sprawach pilnych (np. wizyta u chorego, pogrzeb) można zgłaszać się o każdej porze

Dokumenty wymagane do chrztu:
 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres)
 3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi
 4. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią

Chrztu udzielamy zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00.

Ślub spoza hodyszewskiej parafii w Sanktuarium

Miejscem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jest własna parafia narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o przynależności do parafii decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w jednej ze swoich parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny.

Należy poinformować własnego proboszcza o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa w Sanktuarium Matki Bożej w Hodyszewie i poprosić o pisemną zgodę własnego proboszcza (tzw. licencja) na udzielenie sakramentu małżeństwa na terenie parafii innej niż parafia własna jednego z narzeczonych. Zgodę taką wydaje się po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.

Zgłoszenie terminu zawarcia sakramentu małżeństwa w Sanktuarium dokonuje najpóźniej na pół roku przed uroczystością.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
 1. Aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 
  6 miesiącami)
 2. Akt zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na świadectwie chrztu)
 5. Kopia świadectwa katechizacji (np. świadectwo ze szkoły średniej z wpisem o uczęszczaniu na katechezę)
 6. Zaświadczenie o udziale w katechezach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej
 7. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 8. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 9. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Po zgłoszeniu się do kancelarii spisywany jest protokół przedmałżeński.

Zgłaszanie pogrzebu

Przy zgłaszaniu pogrzebu wymagany jest akt zgonu. Termin pogrzebu ustalany jest na bieżąco.

W kancelarii przyjmowane są intencje Mszy świętych:

pojedynczych - terminowych

zbiorowych - nowennowych

gregoriańskich - 30 kolejnych Mszy św.