Duszpasterze

Ks. Zdzisław Słomka SAC – rektor (przełożony Wspólnoty Pallotyńskiej), proboszcz i kustosz

Ks. Krzysztof Brzostowski SAC – duszpasterz

Ks. Ireneusz Łukanowski SAC – wikariusz

Ks. Andrzej Narwojsz SAC – duszpasterz

Br. Grzegorz Żochowski SAC – zakrystian