Duszpasterze

Ks. dr Rafał Czekalewski SAC – rektor (przełożony Wspólnoty Pallotyńskiej), proboszcz i kustosz

Ks. mgr lic. Jacek Zakrzewski SAC – wicerektor, przewodniczący Zarządu Fundacji Pojednanie, duszpasterz

Ks. dr Ireneusz Łukanowski SAC – wikariusz

Ks. Józef Olejko SAC – odpowiedzialny za Ośrodek „Ojczyzna” im. Reginy C. Elandt i Normana L. Johnsonów, duszpasterz

Br. Grzegorz Żochowski SAC – zakrystian