OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XV Niedziela Zwykła

16 lipca 2023
  1. Dzisiaj w naszym Sanktuarium gościmy s. Miriam, przełożoną i s. Justynę z Opactwa Benedyktynek w Sierpcu na Mazowszu wraz w ks. Markiem Tomulczukiem, pallotynem, proboszczem i kustoszem z Sierpca. Wychodząc z kościoła będzie można wesprzeć materialnie klasztor oraz dzieła, jakie podejmują Siostry Benedyktynki.
  2. Za tydzień, w niedzielę zapraszamy do wzięcia udziału w V Festynie Rodzinnym, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 12:00 pod przewodnictwem ks. dra Waldemara Pawlika, Przełożonego Prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Pallotynów. Spotkanie będzie kontynuowanie w atmosferze rodzinnej na planu za Ośrodkiem Ojczyzna.
    W programie między innymi występy różnych artystów czy kiermasz na rzecz Domu Miłosierdzia.
  3. W przyszłą niedzielę kończę moją posługę proboszcza, kustosza i przełożonego pallotynów w Hodyszewie. Zgodnie z wcześniej podaną informacją wszystkie urzędy przejmie po mnie ks. Zdzisław Słomka SAC od 24 lipca. Za tydzień, w niedzielę, o godz. 12:00 odprawię dziękczynną Mszę św. za niespełna dwuletnią posługę w Hodyszewie. Od 1 sierpnia będę proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP i przełożonym pallotynów w Radomiu.
  4. Za dwa tygodnie, w niedzielę 30 lipca, po każdej Mszy św. będziemy święcić przed kościołem pojazdy mechaniczne. Przy tej okazji w przedsionku kościoła będzie można złożyć ofiary do koszyków na środki transportu dla misjonarzy.
  5. Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Dzięki wspólnym staraniom Senatora RP p. Jacka Boguckiego oraz dwóm Wójtom, p. Marka Kaczyńskiego z Nowych Piekut i p. Andrzeja Jankowskiego z Gminy Brańsk Gmina Nowe Piekuty otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż gruntowych pomp ciepła dla hodyszewskiego Sanktuarium w wysokości 490 tys., a Gmina Brańsk uzyskała dofinansowanie na remont i renowację kaplicy ze źródełkiem na Krynicy w kwocie 588 tys. Serdecznie dziękuję jako proboszcz, Panu Senatorowi i Panom Wójtom za owocną współpracę przy okazji wspomnianych projektów.
  6. Mitingi Grupy Anonimowych Alkoholików odbywają się w co tydzień, w niedzielę, o godz. 15:30, a Grupy Wsparcia dla Współuzależnionych Al-Anon, w każdy wtorek, o godz. 18:00 w Domu Parafialnym „Centrum Pojednania”.

Na czas świętowania niedzieli i na rozpoczynający się tydzień, niech swoją opieką darzy nas Matka Boża Hodyszewska, a Pan Bóg, niech nam błogosławi.