OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II Niedziela Zwykła

16 stycznia 2022
 1. Dostępna jest już księga intencji na 2023 rok. Pierwszeństwo w zamówieniu intencji mają parafianie od 16 (niedziela) do 23 (sobota) stycznia włącznie.
 2. Dzisiaj w domu parafialnym „Centrum Pojednanie” odbędą się następujące spotkania:
  – po Mszy św. o godz. 10:30 – dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. wraz w rodzicami,
  – w godz. 15:00-17:00 – Kawiarenka Dialogowa Małżeństw.
 3. We wtorek, 18 stycznia, rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach. Niech to będzie dla każdego z nas okazja do szczególnej modlitwy, aby chrześcijanie potrafili przezwyciężyć wszelkie dzielące ich podziały.
 4. W sobotę, 22 stycznia, przeżywać będziemy uroczystość św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w skład którego wchodzą księża i bracia Pallotyni, siostry Pallotynki i osoby świeckie. Tego dnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, aby zawierzyć nasze sprawy św. Wincentemu Pallottiemu.
 5. Od 1 lutego obowiązywać będą nowe dni i godziny pracy kancelarii parafialnej. Kancelaria będzie czynna we środę i piątek w godz. 16:00-17:00, a w sobotę w godz. 12:00-13:00. W niedzielę i święta (kościelne i państwowe) kancelaria jest nieczynna. W sprawach pilnych (np. wizyta u chorego, pogrzeb) można zgłosić się o każdej porze.
 6. W przyszłą niedzielę zbierana będzie taca inwestycyjna na pokrycie kosztów ogrzewania naszego kościoła. Składamy wyrazy wdzięczności za każdą ofiarę.
 7. Wyrażamy wdzięczność za ofiary złożone na potrzeby sanktuarium: anonimowe z Brańska 2000 zł, na tabernakulum: z Kiewłak – 500 zł, z Lubieszczy – 200 zł, z Pietraszek – 100 €, z Wodzek – 200 zł, z Kropiewnic – 100 zł.

Na czas świętowania niedzieli i na rozpoczynający się tydzień, niech swoją opieką darzy nas Matka Boża Hodyszewska, a Pan Bóg, nich nam błogosławi.