MISJE ŚWIĘTE

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi i Przyjaciele naszego Sanktuarium

W ostatnim czasie wykonano wiele prac nadających piękna świątyni w Hodyszewie. Pamiętajmy jednak, że Kościół to przede wszystkim wspólnota składająca się z „żywych kamieni”, których fundamentem jest Jezus Chrystus. Co jakiś czas, ten „żywy gmach” potrzebuje gruntowniejszej odnowy, która pozwoli dostrzec nasze duchowe piękno – więź z Bogiem. Bez wątpienia w takie działanie wpisują się Misje Święte, które odbędą się 14-21 sierpnia 2022 r. i którym nadano temat: „Zachowaj pokój serca. Pojednaj się z Bogiem przez serce Maryi”. Stanowią one także bezpośrednie przygotowanie do uroczystości poświęcenia ołtarza i kościoła w Hodyszewie.

 
W imieniu całego zespołu duszpasterskiego i misjonarzy, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Prowadzących misje i szczegółowy program misji przedstawiamy poniżej.

Prowadzący Misje

Ksiądz Waldemar Pawlik SAC

Wiceprowincjał Polskiej Prowincji Prowincji Chrystusa Króla i administrator prowincjalny, mieszka i posługuje w Warszawie

Ksiądz Grzegorz Kurp SAC

Radca i sekretarz prowincjalny, rzecznik prasowy Prowincji, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów

Program Misji Świętych

Niedziela, 14 sierpnia 2022

6:45 (Krynica) – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7:15 (Krynica) – Msza św. z nauką. Przekazanie Ewangeliarza, stuł i kluczy od kościoła Księżom Misjonarzom
9:00, 10:30, 12:00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo intronizacji Pisma Świętego
16:30 – Nabożeństwo różańcowe
Wigilia odpustu parafialnego
17:00 – Msza św. z nauką i nabożeństwo intronizacji Pisma Świętego
21:00 – Apel Maryjny i procesja z kopią obrazu Hodyszewskiej Pani na Krynicę
24:00 – Msza św. „Pasterka Maryjna” z nauką

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Odpust parafialny
6:45 (Krynica) – Godzinki
7:15 (Krynica) – Msza św. z nauką
9:00, 10:30, 12:00 – Msza św. z nauką
16:30 – Nabożeństwo różańcowe
17:00 – Msza św. z nauką
20:30 – Nabożeństwo i Apel Maryjny

Wtorek, 16 sierpnia 2022

7:00 – Msza św. z nauką
10:00 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych – Sakrament Namaszczenia Chorych i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem chorych i starszych oraz osób im posługujących
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe
18:00 – Msza św. z nauką – Nabożeństwo za ludzi pracujących na roli, modlitwa za dobytek, błogosławieństwo pojazdów i sprzętu rolniczego
20:30 – Nabożeństwo i Apel Maryjny – Akt oddania Matce Bożej Hodyszewskiej rolników i pracujących na roli

Środa, 17 sierpnia 2022

7:00, 10:00 – Msza św. z nauką
17:00 – Nabożeństwo nowennowe do Matki Bożej Hodyszewskiej
18:00 – Msza św. nowennowa z nauką
19:00 – Msza św. nowennowa z nauką – Modlitwa za powołanych (księża i bracia odnowią przyrzeczenia). Akt oddania powołanych do służby Bożej Matce Bożej Hodyszewskiej
20:30 – Nabożeństwo i Apel Maryjny – Nabożeństwo wdzięczności za zmarłych przodków, którzy przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli wolność. Procesja modlitewna na cmentarz z wypominkami

Czwartek, 18 sierpnia 2022

7:00, 10:00 – Msza św. z nauką
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe
18:00 – Msza św. z nauką – Odnowienie
przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo małżonków
20:30 – Nabożeństwo i Apel Maryjny –
Akt oddania Matce Bożej Hodyszewskiej
rodzin i związków niesakramentalnych

Piątek, 19 sierpnia 2022

7:00, 10:00 – Msza św. z nauką
17:00 – Droga Krzyżowa przy Sanktuarium
18:00 – Msza św. z nauką – Nabożeństwo ekspiacyjne wynagradzające za grzechy rodzin, parafii, ojczyzny i świata
20:30 – Nabożeństwo i Apel Maryjny – Akt oddania Matce Bożej Hodyszewskiej wszystkich żyjących w grzechach i w niezgodzie

Sobota, 20 sierpnia 2022

7:00 – Msza św. z nauką
10:00 – Msza św. z nauką – Błogosławieństwo dzieci oraz matek i ojców oczekujących potomstwa
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe
18:00 – Msza św. z nauką
20:30 – Nabożeństwo i Apel Maryjny – Akt oddania Matce Bożej Hodyszewskiej rodziców oczekujących potomstwa oraz rodziców starających się o dziecko

Niedziela, 21 sierpnia 2022

6:45 (Krynica) – Godzinki
7:15 (Krynica) – Msza św. z nauką – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Błogosławieństwo Apostolskie
9:00, 10:30 – Msza św. z nauką – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Błogosławieństwo Apostolskie


Uroczyste zakończenie Misji Świętych
12:00 – Msza św. z nauką – poświęcenie Krzyża Misyjnego i krzyży pamiątkowych, adoracja Krzyża Misyjnego i ślubowanie Krzyżowi Świętemu. Błogosławieństwo Apostolskie
16:30 – Nabożeństwo różańcowe
17:00 – Msza św. z nauką – Odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych. Błogosławieństwo Apostolskie. Przekazanie Ewangeliarza, stuł i kluczy od kościoła Księdzu Proboszczowi

Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Panie Jezu, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. Powierzamy Ci z ufnością czas naszych misji świętych i prosimy: Ześlij Ducha Świętego do serc wszystkich parafian przybywających do naszego Sanktuarium. Umocnij to, co słabe, ulecz to, co chore, pojednaj to, co skłócone, oświeć to, co zakryte ciemnościami grzechu, uwolnij to, co w kajdanach nałogów, ożyw to, co duchowo umarłe. Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć serca na ogrom Twojej łaski. Oby nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Twoje Słowo i oporny na działanie Twojej miłości i łaski. Oby misje święte przyniosły każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nam nie może: pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, przybywającym do Sanktuarium jedność i przedsmak Twojego Królestwa, Kościołowi nowe powołania i wszystkim Twoje udzielane przez ręce Maryi błogosławieństwa. Niech czas głoszenia Dobrej Nowiny odmieni oblicze naszych serc. Amen.

Matko Boża Pojednania, Pani Hodyszewska, Królowo Podlasia – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.

Ojcze nasz…