AKTUALNOŚCI

Zmiany personalne w Hodyszewie

Na przełomie sierpnia i września do pallotyńskiej wspólnoty w Hodyszewie dołączyli nowi współbracia, którzy pełnić będą posługę duszpasterską w naszym Sanktuarium. Dnia 25 sierpnia przywitaliśmy ks. Andrzeja Narwojsza. Przez ostatnich kilka lat pracował w Laskowcu pod Ostrołęką, na samodzielnej placówce duszpasterskiej. Wieczorem 31 sierpnia przybył ks. Krzysztof Brzostowski, który odbył długą podróż z Belgii, gdzie ostatnio posługiwał w tamtejszym Kościele lokalnym. Ks. Andrzej i ks. Krzysztof są kursowymi współbraćmi, wyświęconymi w 1985 roku w Ołtarzewie. Zawierzamy ich dobremu Bogu i orędownictwu Matki Najświętszej.