AKTUALNOŚCI

Pożegnanie ks. Józefa i ks. Jacka

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. na Mszy św. o godz. 12:00, miało miejsce uroczyste pożegnanie ks. Józefa Olejki oraz ks. Jacka Zarzyckiego, którzy 24 sierpnia kończą swoją kapłańską posługę w Hodyszewie. Ks. Józef odpowiadał za Dom Rekolekcyjny „Ojczyna”, ks. Jacek za Fundację „Pojednanie”. Obydwaj byli też bardzo zaangażowani w troskę o parafian oraz pielgrzymów przybywających do Hodyszewa. Byli cenionymi spowiednikami i duszpasterzami. Ks. Jacek, po 15 latach posługi w Hodyszewie, przenosi się do pallotyńskiej wspólnoty w Lublinie. Ks. Józef, po 14 latach, przenosi się do Kielc. Na zakończenie Mszy św. usłyszeli wiele wzruszających słów pożegnań i wdzięczności. Życzymy im, aby pełni oddania Bogu i ludziom, jak najlepiej odnaleźli się w nowych miejscach swojej kapłańskiej posługi.