AKTUALNOŚCI

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

W sobotę, 27 maja 2023 roku, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci rodzin Żołnierzy Wyklętych. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Grzegorz Kurp SAC – Wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Podczas liturgii zgromadzeni modlili się w intencji poległych, a po jej zakończeniu odsłonięto i poświecono tablicę przed świątynią w Hodyszewie. Jest to pierwsze tego rodzaju upamiętnienie w Polsce, które oddaje hołd Rodzinom Żołnierzy Niezłomnych – matkom, żonom, dzieciom, rodzicom i krewnym tych, którzy oddali swe życie za wolność naszej Ojczyzny. Tablica stanowi symboliczne wyrażenie wdzięczności i pamięci dla wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie i oddali najwyższą ofiarę dla walki o niepodległość i suwerenność Polski.

Rodziny Żołnierzy Wyklętych zostały reprezentowane przez wiele ważnych osób. Wśród nich byli: pani Ziębkiewicz, córka kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, pan Marek Franczak, syn ppor. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, pan Tadeusz Płużański, syn ppor. Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”, pan Jerzy Rybnik, syn płk. Aleksandra Rybnika ps. „Dziki”, pan Janusz Żwański, syn ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Błękit”, pan Krzysztof Marszałek, syn ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”, pani Maria Osica i pan Wiesław Kamieński, kuzyni mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, oraz pan Marek Dziemieszkiewicz, bratanek por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” i ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, m.in. wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. Nie zabrakło także przedstawicieli wielu instytucji samorządowych i pozasamorządowych. Warto wspomnieć o obecności dwóch pułków wojskowych: 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz 18 Łomżyński Pułk Logistyczny. Ważnym aspektem uroczystości była obecność prawie 20 Pocztów Sztandarowych Wojska Polskiego oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej PLIS. Dodatkowo w uroczystościach wzięła udział liczna grupa uczestniczących dzieci i młodzieży wraz z ich rodzinami.

Uroczystości towarzyszył piknik militarny, który przyciągnął liczne grono mieszkańców Hodyszewa i okolicznych miejscowości. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.