AKTUALNOŚCI

Odwiedziny Arcybiskupa Seniora

W środowe przedpołudnie, 5 października 2022 roku, Sanktuarium odwiedził abp Józef Michalik, Metropolita Senior Archidiecezji Przemyskiej wraz z ks. Jackiem Kotowskim z Łomży. Księdza Arcybiskupa łączą ścisłe więzy z Diecezją Łomżyńską. Urodził się w 1941 w Zambrowie i tam ukończył liceum ogólnokształcące. W latach 1958-1964 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Święceń prezbiteratu udzielił mu 23 maja 1964 biskup diecezjalny łomżyński Czesław Falkowski. W 1973 po studiach w Rzymie powrócił do diecezji łomżyńskiej, gdzie został wicekanclerzem kurii biskupiej. Był także referentem ds. środków przekazu i redaktorem miesięcznika diecezjalnego „Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej”. Jednocześnie prowadził wykłady z teologii dogmatycznej i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.